This is a test site. For up-to-date information please visit the live site: ottomanhistorians.uchicago.edu
This is a test site. For up-to-date information please visit the live site: ottomanhistorians.uchicago.edu
Constantinople in the 17th century.

Constantinople in the 17th century.

Historians of the Ottoman Empire

Osmanlı Tarihçileri Projesi Osmanlı Tarihi alanında eksikliği gitgide daha çok hissedilen geniş kapsamlı ve bio-bibliyografik nitelikte bir kaynak ortaya çıkarmak amacıyla 2003 yılı sonbaharında Harvard Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (CMES) bünyesinde başlatıldı.

Osmanlı Tarihçileri Projesi Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşamış ve eser vermiş tüm tarih yazarlarını kapsayacak. Eserlerin yazılmış oldukları dil belirleyici bir ölçüt olmayacak. Proje çoğunluğu Türkçe olan eserlerin yanısıra Arapça, Farsça, Ermenice, Rumca ve imparatorluk sınırları dahilinde konuşulan diğer dillerdeki tarihî eserleri ve yazarlarını da ihtiva edecek şekilde planlandığından bu alanda Bursalı Mehmed Tahir ve Franz Babinger gibi tarihçiler tarafından verilmiş olan eserlerden önemli ölçüde farklıdır.

Çalışmanın şu aşamasında oluşturulan listede 1000 civarında tarihçinin olması (özellikle de bu alanda şimdiye kadar temel başvuru kaynağı olan Franz Babinger’in eserinde adı geçen tarihçi sayısının 380 civarında olduğu düşünülecek olursa) şimdiye kadar kullanılagelmiş olan başvuru kaynaklarının güncelleştirilmesi hususunun ne derece önemli olduğunu göstermektedir.

Editörlerdanışma kurulu ile fikir alışverişi sonucunda Osmanlı tarihçileriyle ilgili araştırma yapmış ve bu tarihçiler hakkında çalışmış olan araştırmacıların bir listesini oluşturarak kendileriyle temasa geçmeye ve makaleleri yazdırmak üzere ısmarlamaya başlamışlardır. Makaleler toplandıkça internet üzerinden tüm araştırmacıların hizmetine sunulacaktır.

Projenin Osmanlı Tarihçiliği alanına yapmayı umduğu en büyük katkı yukarıda adı geçen tarihçilerin biyografilerinin yanısıra eserlerinin nüshalarının ve bu nüshaların bulunduğu kütüphanelerin mümkün olduğunca tam bir listesini meydana getirecek olması. Bu bağlamda özellikle şimdiye kadar yayınlanmamış eserlere öncelik verilerek bu eserlerin makul uzunlukta bir özetlerinin veya en azından bir “içindekiler” listesinin eklenmesi öngörüldü.

“Osmanlı Tarihçileri” Ortadoğu, Kuzey Afrika, Güneydoğu Avrupa ve Kafkaslar alanında çalışan uzmanlar ve öğrenciler için olacağı kadar bu bölgelerin tarih ve kültürleriyle ilgilenen herkes için temel kaynak eser olma amacını taşımaktadır.

Bu web sitesindeki her türlü bilginin telif hakları proje editörlerine aittir ©. Makaleler yazar ve web sitesi kaynak gösterilerek kullanılabilir. Burada bulunan bilgilerin çoğaltılması, değiştirilmesi ve dağıtımlarının yapılması yasaktır. Ayrıca lütfen Sık Sorulan Sorular bölümündeki ilgili iki soruyu okuyun.

 

Kasım 2009